Search

Ada hati dan fikiran, anatara kedua ini harus seimbang, jika salah satu berlebihan maka munculah hawa nafsu💛